Nazwa:  Kryjówka Uzurpatora.png
Wyświetleń: 28
Rozmiar:  304.1 KB

Powiązane lokacje:
  • Łoterska Nora


Występujący przeciwnik:
  • Uzurpator


Legenda:
  • Przycisk - należy na nim zasymulować wagę Uzurpatora (120kg)
  • Serwerek - należy w nim wpisać hasło, które znaleźliśmy w Centrum Zarządzania.
  • Szafa - po pokonaniu Uzurpatora uwalniamy z niej Tomiego i Jacka.