Istotny błąd nazewnictwa to użycie "questy" zamiast "zadania" w dzienniku w profilu każdego gracza.